VI. Deutsch-Polnisches Festival für junge Musiker in Bremen

VI. Deutsch-Polnisches Festival für junge Musiker, Bremen 2022 
(16.-21. September)

Seit sechs Jahren engagiert sich unser Verein für die Förderung der musikalischen Bildung bedürftiger Kinder und Jugendlicher aus Deutschland, Polen und Europa. Herzstück bildet dabei unser jährlich im September stattfindendes Musikfestival in Bremen, an dem über 100 Kinder und Jugendliche teilnehmen und das wir mit unseren ständigen Partnern aus Danzig durchführen. Neben der musikalischen Bildung fördern wir durch internationale Jugendbegegnung die europäische Gesinnung und Völkerverständigung und setzen aktiv die historische Städtepartnerschaft zwischen Bremen und Danzig fort. In diesem Jahr nehmen besonders Gäste aus der Ukraine an unserem Festival teil. Außerdem kooperieren wir in diesem Jahr mit der Mädchenkantorei am Bremer Dom, die unser Festival um den Bereich des Chorgesangs bereichert. Das Festival findet seinen Höhepunkt in dem erwähnten Galakonzert im Bremer Dom am 18.09.2022. Es werden internationale Gäste aus Politik, Kultur und Bildung erwartet.

Nasze stowarzyszenie od sześciu lat angażuje się w promocję edukacji muzycznej i wspieranie potrzebujących dzieci i młodzieży głownie z Niemiec i Polski. Sercem tego jest doroczny festiwal muzyczny w Bremie we wrześniu, w którym bierze udział ponad 100 uczestników w tym młodzi adepci sztuki z miasta partnerskiego Gdańska a także Łomży, Łodzi, Bremy a także wielu pozostałych miast niemieckich. Gościem specjalnym będzie grupa młodych ludzi z Ukrainy, która wraz z pozostałymi uczestnikami, będzie doskonalić swoje umiejętności muzyczne pod kierunkiem wybitnych osobowości światowej sceny muzycznej.

W tym roku współpracujemy również z chorem dziewczęcym działającym przy katedrze w Bremie. To właśnie niemieccy śpiewacy wraz ze swoimi polskimi kolegami wystąpią również na koncercie galowym w katedrze bremeńskiej w niedziele 18 września o godz. 17.00. Bardzo cieszymy się na wielka ucztę duchowa, mile spotkania oraz wielu wspaniałych

artystów, którzy po raz kolejny odwiedzą naszą przepiękną, zabytkową Bremę.