O stowarzyszeniu

7 stycznia 2017 roku powstało Stowarzyszenie wspierające młodych muzyków z Niemiec i Polski, którego głównym zadaniem jest wspieranie uzdolnionej muzycznie młodzieży z obu krajów.

Cele Stowarzyszenia:

  • Coroczna organizacja polsko-niemieckiego Festiwalu muzycznego w Bremie
  • Organizacja koncertów z udziałem młodych adeptów sztuki z obu krajów
  • Umożliwianie dalszego rozwoju muzycznego ( edukacji ) dzieciom i młodzieży
  • Wspieranie młodych niepełnosprawnych muzyków
  • Organizacja koncertów w placówkach opiekuńczo-leczniczych
  • Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytucjami muzycznymi w obu krajach ( szkoły, uniwersytety) w celu wymiany doświadczeń i różnorakich metod nauczania
  • Wspieranie młodych kompozytorów z obu krajów
  • Nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami o podobnych założeniach programowych
  • Angażowanie społeczności polsko-niemieckiej w organizacje wszelkich przedsięwzięć kulturalnych, poprzez udział w koncertach, wykładach itp.

Katalog do pobrania