I Niemiecko-Polski Festiwal dla młodych muzyków – Bremen 2017

W dniach 15-18 września 2017 r. w Bremie odbył się I. Niemiecko – Polski Festiwal Młodych Muzyków, zakończony uroczystym koncertem finałowym.
Jest to wydarzenie inaugurujące nowo powstałe Stowarzyszenie Młodych Muzyków z Niemiec i Polski. Koncert odbędzie się w górnej sali pięknego ratusza w Bremie, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem warsztatów muzycznych jest promocja i wspieranie młodych studentów muzyki z Niemiec i Polski.50 utalentowanych uczniów z różnych szkół i konserwatoriów muzycznych z obu krajów, ma możliwość rozwijania swoich umiejętności pod okiem znakomitych wykładowców z Polski i Niemiec.

Owo wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do porównania różnych metod nauczania ale jej celem jest przede wszystkim perspektywa długoterminowej wymiany szkolnej i studenckiej oraz dalszych kontaktów osobistych. Uzupełnieniem warsztatów są wykłady i forum dyskusyjne na temat nowoczesnych metod nauczania. Uwieńczenie stanowi uroczysty koncert finałowy. Główną ideą warsztatów polsko-niemieckich jest integracja młodzieży. Jednocześnie inicjatywa ta ma na celu ożywienie i zacieśnienie stosunków polsko-niemieckich w Bremie. Patronat nad projektem objęli pani senator ds. Finansów Bremy, Karoline Linnert oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a także Konsulat Generalny RP w Hamburgu.

FOTOS